Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

Jeg hedder Karim S. Maktabi og er

skoleleder for Helteskolen i København


Jeg er opfinder af Heltetræning og af Håndtryksaflæsningsmetoden “De 4 Farver”, som bruges i praktisk dannelse, hvor mennesker kan lære sig selv bedre at kende.


Jeg er videnskabsmand i evidensbaseret praktisk forskning i åndsvidenskab. Jeg har i 20 år undervist i Heltetræning for børn, unge og voksne, med mange forskellige særpræg  baggrunde og behov, for at skabe mig en så stor erfaring og viden som muligt. 

Ekspertiseområder

Helteskolen, som jeg har skabt, er det sted, hvor Heltetræningen udspringer fra. Herfra startede jeg med at undervise mange målgrupper rundtom i landet. Da der var et stort behov for Heltetræningen, fortsatte jeg med at udbyde til børn og unge som en fritidsaktivitet, der senere blev til en forening. Heltetræningen er derfor opdelt mellem Helteskolen, som er en kompetenceudviklende kursusvirksomhed, og Forening for Heltetræning, som er en dannelsesmetode til børn og unge.


Min ekspertise er at jeg  ser mennesker i deres helhed og samtidig deres udgangspunk, med både styrker og skyggesider. Herfra hjælper, opmuntrer og begejstrer jeg til dannelse. "From Zero to Hero"


Hvor Helteskolen har været 


En liste over de mange målgrupper og steder,

jeg har arbejdet med i mit feltarbejde.


Læs mere


Praktisk erfaring 

20 års erfaring med mere end 200 børnehaver og 250 skoler rundt om i hele landet. Desuden mere end 100 SFO’er, fritidsklubber, ungdomsuddannelser, mere end 60 specialskoler og STU’er (unge med særlige behov), 30 gymnasier, htx’er og voksenuddannelser (CVS). Jeg har undervist på lærer- og pædagogseminarier og efteruddannelser (CFU). Jeg har arbejdet for Kriminalforsorgen, SSP med politiet i 12 udsatte boligområder; både på væresteder og i fængsler. Jeg har arbejdet med hjemløse, asylcentre og andre indsatsområder. I DGI, idræts- og elitesportsklubber og forskellige spejderforeninger. Jeg har undervist i 30 kirker gennem skoletjenesten, på biblioteker, museer og kulturinstitutioner. Jeg har hjulpet børn og unge med svære handicap i hjælpeorganisationer og på hospitaler. Jeg har arbejdet med ledelsen og personale i kommuner, medicinalindustrien og i andre store virksomheder.


Jeg har udover ovenstående haft fire hold ugentligt gennem de sidste 20 år med Heltetræningsforløb for børn og unge i deres fritid, især for målgrupperne 3-6 år og 7-12 år. Heltetræning har været for alle typer børn, uden undtagelse. Det har været tilbudt gennem foreninger, aftenskoler (FOF og AOF), børnekulturhuse, biblioteker og SFO´s. 


Erfaring med 1:1 undervisning med særlige vanskelig cases, hvor jeg har fulgt børn, fra barn til voksen, har givet mig stor viden om  hvad der virker og ikke virker. Det 


Jeg har undervist og hjulpet børn og unge med diagnoserne ADHD, OCD, Apsergers, Turettes, angst,

depression, spiseforstyrrelser mv. Min erfaring er at diagnosernes symptomer betydeligt mindskes efter endt Heltetræningsforløb. Jeg har undervist voksne i ADHD-foreninger rundt om i landet i Heltetræning, og det havde samme effekt. 


Min erfaring omfatter også børn og unge med kronisk eller langvarig sygdomme, som cancer og diabetes. Børn og unge med forskellige former for misdannelser, fejludvikling af og manglende lemmer, lammelser, downs, døve og arm/bendefekter. Heltetræningen som praktisk dannelse er for alle.


Jeg har erfaring som mentor, familievejleder, bisidder til forældre ved børnesamtaler, sundheds- og bevægelsesekspert, foredragsholder, museums-foredragsholder, kirkeforedragsholder, konceptudvikler, SSP-konsulent, konsulent for erhvervslivet. Skoleleder for Helteskolen, Heltetræner- og uddannelsesansvarlig for Heltetræning af nye Heltetrænere.


 

Mit Vidnesbyrd


Evidensbaseret praktisk forskning i feltarbejdet 

(er på vej)

Min baggrund

2002-present 

Forfatter


2006-2023

Skoleleder for Helteskolen


2002-2023

Forsker og videnskabsmand

Evidensbaseret praktisk forskning i åndsvidenskab.

Bogudgivelser


Den Indre Helt 2023

Teori-U i praksis 2013

Den Ydre Helt + DVD 2008 

Den Hele Helt + DVD 2007

Den Indre Helt - Kroppen + DVD 2006