Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

HELTETRÆNING

Børnehaver - skoleklare 

Skoler - trivsel 

Diagnoser - mindskes 

Kurser

Karim afholder både kurser, foredrag og workshops der kan gøre

Børnehavebørn skoleklare

Børnehaveklasser skoleparate

Skoler – Trivsel og elever bliver undervisningsparate

Videregående uddannelser – unge bliver innovationsparate

Familievejledning

Børn og unge med diagnoser


Kontakt os med jeres behov og få et tilbud på den løsning der passer til jer. 

Uddannelse - lærer & pædagoger

Jeg tilrettelægger kurser til seminariumer, CFU efteruddannelser, skoler, børnehaver eller institutioner. 

Diagnoser

Heltetræningen afhjælper og mindsker symptomerne på de forskellige diagnoser, så børn og unge igen kan indgå, på lige fod med andre og få en tryg hverdag.

Jeg fokuserer på deres særprægs styrker, hvor den nuværende tilgang blokerer.

Familier

Familievejledning til dannelse af børn og unge.

Jeg underviser forældre privat og i familieworkshops i

bedre trivsel, vejledning  til skolevalg og individiuel  krisehjælp.

Heltetræning; Privat 1 : 1

Heltetræningen afhjælper og mindsker symptomerne på de forskellige diagnoser, så børn og unge igen kan indgå, på lige fod med andre og få en tryg hverdag.

Jeg fokuserer på deres særprægs styrker, hvor den nuværende tilgang blokerer.

Heltetræning

Karims undervisning bunder i 20 års erfaring som også danner grundlag for hans forskning i dannelse af mennesker. Tidligere har Helteskolen afholdt forløb på mere end 250 skoler og 200 børnehaver rundt om i landet. Børn har også gået privat til Heltetræning gennem foreningslivet. 

Helteskolen


Heltetræning for: Børnehaver, skoler, specialskoler, gymnasier, ungdomsskoler, organisationer,  mv. 


Heltetræning


Heltetræning for børn og unge i deres fritid, med mange forskellige målgrupper.  Børn og unge med diagnoser deltager her på lige vilkår.