Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

Den Indre Helt


Den iboende værdighed 


Ordet “integritet” betyder hel eller uskadt. Integritet er forbundet med vores iboende værdighed.


Helheden er vigtig. Det handler om at blive bevidst om sin essentielle enhed med helheden. Denne enhed har mange navne. I Heltetræningen hedder det Den Indre Helt. 


Læs mere...


Helt betyder hel

“Helt” stammer fra et nordgermansk ord, der betyder hel. Når man taler om Helte, taler man altså om personer, der indeholder det hele. Jeg har derfor i Heltetræningen fokus på det hele og helheden, når jeg arbejder med mennesker. 


Ordene “Helt” og “integritet” betyder altså begge hel. Ved at bruge begrebet Helt taler jeg til det højeste menneskelige værdigrundlag, der hurtigt og effektivt skaber følelser hos børn/unge, hvor deres selvværd er størst.

Mennesket har en naturlig uophørlig længsel efter at føle sig hel. Men længslen efter at opleve sig selv som et helt menneske kan været faldet i en slumren, hvor mange mennesker nøjes med det, de har og kender til, men som kun udgør en del af, hvem de er. Vi er så meget mere end det, øjet ser, og derfor har mit ønske altid været at “vække” de andre dele i mennesker med min Heltetræning. Vi indeholder allerede det hele, det ligger i vores integritet, som udgør helheden i os, og som helst skal forblive intakt og uskadt. 

Heltetræning har fokus på fire dydsbegreber:

  1. spontan
  2. æstetisk
  3. handlekraftig
  4. eftertænksom

Hvor mange kender du, der besidder disse fire egenskaber?

Heltens forskellige målgrupper


De målgrupper jeg arbejder med i min Heltetræning er:


  • Den Ydre Helt for børnehavebørn (3-6 år)
  • Den Indre Helt for skolebørn (7-12 år), 
  • Den Hele Helt for unge (13-21 år)
  • Voksne (21+ år).