Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

Åndsvidenskab


Jeg er videnskabsmand i evidensbaseret praktisk forskning i åndsvidenskab. 

Menneskets inderste ønske er at finde svaret på fire store spørgsmål i livet:

  1. Hvem er jeg?
  2. Hvorfor er jeg her?
  3. Hvor kommer jeg fra?
  4. Hvor er jeg på vej hen?


   I åndsvidenskaben, afspejler helheden ALTET.

Vi er ikke mindre end det.Udviklingen skal komme, når mennesket selv er klar og parat. Den egentlige dannelse går ikke væk, da det er et af livsvilkårene for det at være menneske. Man kommer derfor under alle omstændigheder til at tage sig af den på et eller andet tidspunkt. Vi er her for at finde ud af, hvem vi er, skabe, erfare, erkende og dermed udvikle os som hele mennesker. Det er en del af evolutionen og åndsvidenskaben. 

En bygning er tænkt inden den bliver bygget.

Vi lever i en mental Verden. Derfor er alt skabt ud af tanker. Det man tænker manifestere sig i verden. En bygning har allerede været tænkt inden den blev bygget. Det er arkitekten bag, der står for denne tækning. Ting opstår ikke af sig selv. Der ligger ånd bag. Åndsvidenskaben handler om dette.

Det gælder for skabelsen af alt. 

Vi lever i en mental verden!


Vores tanker, følelser og overbevisninger afgøre hvem vi er.