Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

Dannelse af det hele menneske

Om vi kalder det dannelse, bildung, bilding, formation eller Heltetræning betyder ikke så meget. Det handler om at finde frem til og danne alle sider af os selv. 

"Vi skal ikke være

perfekte, men hele"

“Menneske kend dig selv”

Apollontemplet

“Dannelsen af helheden er vigtig, fordi vi her lærer at rumme hinandens forskelligheder,da vi gennem erfaring indser, at vi alle indeholder dele af samme helhed”.


Paidei

Vi skal ”vække” mennesker fra deres slumren mod et mere værdifuldt, frit og livstrygt liv. Det var det, der var antikkens græske dannelsestanke med Paideia, der handler om at vende mennesket mod det værdifulde og ”føde” deres skjulte ressourcer frem, som gemmer sig i menneskets indre. 


Dannelse handler om mere end blot akademisk uddannelse eller erhvervelse af færdigheder; det handler også om at udvikle en dybere forståelse af sig selv og verden omkring en, samt at opbygge en følelse af ansvar og samfundsmæssig bevidsthed. Dannelse kan således betragtes som en livslang proces, der bidrager til at forme en persons identitet og karakter, og som har en væsentlig betydning for individets og samfundets trivsel og udvikling. 

Dannelsesrejsen 

1. Hvem er du?

Svaret på ”Hvem er du?”, er dit  særprægs udgangspunkt. Men det er ikke hele sandheden af hvad du indeholder.

2. Hvem er du under pres?

Svaret på ”Hvem er du under pres?”,  kan være svært at tænke sig til. Det skal du helst afdække gennem erfaring, for at opnå den erkendelse. Det er det, Heltetræningen går ud på.

3. Hvor vil du gerne hen?

Svaret på ”Hvor vil du gerne  hen?”, ligger  ofte i et dybtliggende ønske om,  at være det modsatte af det, omverdenen opfatter os som. At blive mere bevidste om, hvad vi udtrykker om os selv, og hvad vi gerne vil være, skaber en større helhedsforståelse.


Tag med på en dannelsesrejse 

Vi skal opfordre hinanden til dannelse.

Tag med på en dannelsesrejse, hvor du  kan blive klogere på dine styrker og skyggesider af dit særpræg.

Hvilken farve er du?


Heltetræningen har fokus på dannelsesrejsen til at finde det hele og frie menneske, til at finde balancen i livetog i omgangen med vores medmennesker.