Teori & Praksis

Dannelse med De 4 Temperamenter i værktøjskassen

De Fire Temperamenter er et redskab, vi benytter til at afdække børn og unges arketyper. Arketype kommer af græsk “arhkétypos”, der ordret oversat betyder “begyndelsesform”. Arketypen er i sig selv en tom form, men indeholder muligheder. Denne form kaldes en “habitus” og bruges om menneskets ydre og indre identitet.

På Helteskolen underviser vi i menneskers forskellige særpræg. Et særpræg hedder på engelsk ”character”, som man måske kender fra karakterskuespil. I skolen er karakterdannelse en vigtig begreb i den pædagogiske verden. Særpræg/karakter er noget, der skiller sig ud fra det almindelige; viser sine individuelle ejendommeligheder. Skolen har ofte meget travlt med at tale om kompetencer og kompetenceudvikling. Men i menneskets personlige særpræg gemmer sig allerede en ressource, noget iboende, som mange ofte overser. Det er den del, der udgør os som mennesker.

Vores særpræg indeholder både styrker- og skyggesider. Dem man skal lære at få styr på, ellers kan de udvikle sig til en diagnose. Her handler det om først at lære sig selv at kende og vide, hvem man er. Det er en græsk tanke, der hedder: ” Menneske kend dig selv”. Nogen har en tilbøjelighed til at sige til børn, at de bare skal være dig selv. Men hvor mange ved i virkeligheden, hvem de selv er? På Helteskolen vil vi gerne være med til at gøre børn til den bedste version af sig selv, og dermed blive Helten i sit eget liv.

Styrk dit barns særpræg.